Meny
Soul Children
Slektsforskning
Flagget
Sorggruppe
10 severdigheter
Lia gård
Sauer i Rennebu
Berkåk stasjon
Reberg
Om nettsiden
NYHETSARKIV
Gravsøk
Lokale linker
Venstremargen

Sidene i venstremargen blir etter en tid overført til toppmenyen, gjerne til "Rennebu-bilder". Så let her hvis du ikke lenger finner bilder som før har vært i venstremargen

Konfirmant ?

Se her:
www.konfirmant.no

KALENDER
28 Mai
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Rennebu Kirke
04 Juni
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Innset Kirke
11 Juni
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Berkåk Kirke
18 Juni
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Nerskogen Kapell
25 Juni
00:00 Gudstjeneste, Ingen Gudstjenester
02 Juli
11:00 Gudstjeneste, Berkåk Kirke
09 Juli
00:00 Gudstjeneste, Ingen Gudstjenester
16 Juli
11:00 Gudstjeneste, Nerskogen Kapell
23 Juli
11:00 Gudstjeneste, Rennebu Kirke

Kirkens SOS

Trenger du noen å snakke med ?
Ring 815 33 300.

Kirkens SOS
www.kirkens-sos.no

Rennebu minnefond

Kontonummer
4260 71 41244

Kontaktpersoner:

INNSET: Hildur
Lilleindset
404 99 991
BERKÅK: Spiren AS
72 42 74 45
RENNEBU: Anne Helen
Kvam
976 42 528
NERSKOGEN: Sigmund
Ofstad
954 66 842
Menighetshuset - utleie

Kontakt Menighetskontoret
Tlf 72 40 23 50
mob 95 05 30 71 (Herborg Skjolden)
Priser: 1500 kr for storsal m/kjøkken, 800 kr for saler sokkel. 
Depositum/forskuddsbetaling på kr.500 tas ved bestilling til konfirmasjoner.  

  Utskriftsvennlig side

 

  Sammen i sorgen-

    finnes det en vei videre?

-

Innset - Tjuvlia 1

 

Å miste  en av sine nærmeste kan være noe av det vanskeligste i livet. Ingen opplever sorgen og savnet likedan. Døden kan komme på forskjellige måter og en har hver sin måte å sørge på. Men felles for alle som opplever å miste er at en kjenner tapet av den som sto en nær.

 

De fleste trenger et sted for å prate om den sorgen, smerten og savnet en opplever. Sorg er et vanskelig tema å snakke om, og for sørgende kan en fort kjenne at det ikke alltid er rom for å snakke om den. Mange kan føle at omgivelsene krever at de skal mestre sorgen og bære den for seg selv. Det kan også ligge en forventning at en bør være ferdig med sorgen.

 

I en sorggruppe vil en møte andre som har kjent sorgens nakne ansikt. Det gir gjenkjennelse, en opplevelse at egne reaksjonsmåter er vanlige, og at de blir akseptert. Sorggruppene viser seg å være en god plass til å få bearbeidet sorg på og etter hvert få hjelp til å komme videre i livet.Derfor gir vi denne muligheten til deg som ønsker å benytte den.

 

TILBUD OM SORGGRUPPE

- 4-6 personer, som har mistet en av sine nærmeste, møtes jevnlig gjerne hver 14 dag  eller hver tredje uke.

- 2 gruppeledere som har opplæring bak seg, leder gruppen.

- det er taushetsplikt

- gruppen møtes inntil 7 ganger

- gruppen er ingen terapigruppe og ingen blir presset til å si mer enn en selv ønsker, men alle vil bli git mulighet til å komme.

- oppstart kan skje når mange nok har meldt seg på

- dette tilbudet gjelder selv om det er gått måneder eller år siden du opplevde dødsfallet

 

NOEN VANLIGE REAKSJONER HOS SØRGENDE:

- sjokk/uvirkelighet

- oppspilthet og rastløshet

- sinne, aggresjon og bitterhet

- følelse av å være utenfor seg selv

- fysisk smerte

- apati

-ensomhet og isolasjon

- uutholdelig lengsel

- angst

- skyldfølelse

- søvnproblemer


PÅMELDING / INFORMASJON

Helsestasjonen        72402536

eller

Menighetskontoret   72402350

 

Tiltaket er et samarbeid mellom kommunen, kirken og Fermate Nidaros.

 
Kontaktinfo
Menighetene i Rennebu

Kjerkveien 5
7391 Rennebu

Telefon: 72402350
Telefaks: 72402351
E-post: post@rennebu.kirken.noÅpningstider menighetskontoret:

Mandag, tirsdag og torsdag 10.00 - 14.00

Eksterne nyheter
Andakt - Helsesenteret

Andakt hver torsdag kl 16.
Velkommen, også til folk utenfra!

Tips og bidrag til nettsiden

Kom gjerne med tips,bidrag, bilder el.l. til nettsiden.
E-post : rennebu.nettside@gmail.com

Madagaskar

Se bilder under "Pilegrim"

Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Rennebu kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no